Top posts

 • بازاریابی در شرایط بحران

  16 April 2017

  بحران مالی جهانی اغلب کشورها، نظام ها،نهادها وبنگاه ها را در سراسر دنیا تحت تأثیر قرار داده است. نظام بازار وعناصر کلیدی آن یعنی « نیازها، نیازمندان،عوامل رفع نیاز ودادوستدها» دگرگون شده است وبازاریابی در این شرایط برای بسیاری از مدیران وبنگاه ها، نوری...

 • کمپین تبلیغاتی چیست؟

  16 April 2017

  معمولاً مهم ترین صفتی که در توصیف کمپین های تبلیغاتی مورد استفاده قرار می گیرد، حجم ریالی کمپین است. بارها می شنویم که فلان شرکت، یک کمپین تبلیغاتی ده میلیاردی اجرا کرده است. یا شرکت دیگری، با وجود علاقه به اجرای کمپین های تبلیغاتی، بودجه ی کافی برای...

 • تعریف مذاكره

  29 April 2017

  مقدمه بیشتر مدیران حرفه ای به اهمیت مذاكره در زندگی واقفند، زیرا زمان قابل توجهی از زندگی حرفه ای خود را صرف مذاكره می کنند. به علاوه، زندگی شخصی شان هم با مذاكره همرا ه است. موفقیت و اثر بخشی حرفه ای آنان به شدت متأثر از توانایی آنها در هنر و فن مذاكره...

 • فرآیندها و تکنولوژی CRM

  23 June 2017

  تعریف دقیق مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM چیست؟ عبارت مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM از اوایل دهه نود میلادی وارد حوزه مدیریت و بازاریابی شده است. بررسیها نشان می دهد که این اصطلاح تقریبا از زمانی که توماس سیبل، مدیر و مالک Siebel Systems عنوان «مدیریت...